Kaa­voi­tus

Vireillä olevia hankkeita

Hirvensalon ja Majakkarannan välinen kevyen liikenteen silta

Sillan suunnittelu alkaa vuonna 2023, mutta rakentaminen saattaa viivästyä teräksen hinnan nousun vuoksi. Kyseessä on teräsrakenteinen nostosilta,  jonka leveys on viisi metriä.

Hankesuunnitelma on hyväksytty 2020 ja hinta-arvio oli silloin vajaa neljä miljoonaa euroa.

Hirvensalon Lauttarannan esirakentaminen

Kyseessä on Latokarin ja Pikisaaren välinen alue Hirvensalon pohjoisrannassa. Kaupunginhallitus  on hyväksynyt hankesuunnitelman ja aluehallintovirasto on myöntänyt sille vesi- ja ympäristöluvat, jotka mahdollistavat puhtaiden ylijäämämassojen ja ruoppausmassojen sijoittamisen alueelle.

Hirvensalon osayleiskaavassa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi asuntoalueeksi.

Esirakentaminen nostaa maanpintaa 2-5 metriä. Läjitysaluetta tarvitaan mm. Pernon telakkaväylän ja telakan varustelualtaan ruoppauksen takia. Ruoppaus aloitetaan syksyllä 2022.

Pikisaaren ja Beckholmenin asukasyhdistys vastustaa  hanketta. Se katsoo, että kaupunki on esittänyt totuudenvastaisia tietoja läjitettävien maakerrosten haitta-ainepitoisuuksista väittäen niiden pysyvän raja-arvojen puitteissa (TuSa 12.11.2022).

Hirvensalon hiihtokeskuksen kehittäminen

Turun liikuntalautakunta on lokakuussa antanut lausunnon alueen kehittämisestä  ja tulevista investoinneista. Rinnealueelle suunnitellaan kuntoportaita, frisbeegolfrataa sekä rinnepyöräilytoimintaa. Alueella sijaitseva skeittialue ja monitoimikentta on määrä peruskorjata.

Laskettelurinteiden valaistus aiotaan uusia vuonna 2023.

Hiihtokeskuksen huoltohalli on asetettu käyttökieltoon huonon kunnon vuoksi vuonna 2019. Se on tarkoitus uusia vuonna 2023.

Kuntoportaiden toteutus on tarkoitus käynnistyä vuonna 2023 tai mahdollisesti vasta 2024.

Hirvensalon laskettelurinteiden läheisyyteen  on suunniteltu betonista skeittipuistoa. Maaperän upottavuuden takia sitä ei voitu toteuttaa ja nyt alueelle on tulossa kevytrakenteinenskeittialue, mikä purettiin viime vuonna huonon kunnon takia.

Erikvallan ranta-alueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 Alueen maanomistajan konsultti (Monopoli Oy) on laatinut osallistumis ja arviointisuunnitelman, jonka tavoitteena on osoittaa alueelle uutta loma-asutusta.

Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta ja maakuntakaavassa alue on merkitty virkistysalueeksi. Alueella ei ole voimassa olevaa oikeusvaikutteista osayleiskaavaa, Satava-Kakskerran osayleiskaavasta on valitettu. Kaupungin hyväksymässä osayleiskaavassa alue on merkitty merkinnoillä RA-1 (loma-asuntoalue)  ja M-1 (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Niiden mukaan uusien rakennuspaikkojen osoittaminen loma-asutukselle on rajattu.

Kaupunkiympäristölautakunta merkitsi tässä vaiheessa asian tiedoksi ja huomautti suunnitelman laatimista koskevan mm. osayleiskaavan periaatteet alueen käytöstä. Kaupunkiympäristölautakunnan esittelijät ovat sitä mieltä, että kaupunki ei pidä tarkoituksenmukaisena valmistella ranta-asemakaavaa tälle alueelle.

Vasemmistoliitto on aina pitänyt tärkeänä sitä, että vielä vapaana olevat ranta-alueet pidetään vapaina rakentamisesta kaikkien kaupunkilaisten iloksi.

 

Vireillä olevia asemakaavoja

Tähän on koottu luettelo Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran alueella vireillä olevista asemakaavoista. Turun kaupungin sivuilla olevasta asemakaavakartasta saa lisätietoja (linkki).

Päivärinne

– Särkilahdentien ja Pikikurjentien väliselle alueelle, 24,7 ha

– AP-2, pientalovaltainen alue, alueella tällä hetkellä n.20 pysyvää asuntoa

– sisältää myös luonnonsuojelualueen

– maapohja pääasiassa yksityisessä omistuksessa

– ehdotus valmistunee marraskuusa 2022

Särkilahti

– suunnitteilla yleiskaavan mukainen pientaloalue Kukolantien läheisyyteen

– ehdotus marraskuu 2022

Metsola

– Kyyrläntien varrella, pientaloasutuksen täydentäminen ja kunnallistekniikan saaminen alueelle

– aloite usealta yksityiseltä maanomistajalta

– ehdotus valmistunee toukokuussa 2023

– voimaantulo joulukuu 2023

Karhunahde (Haarla)

– Maunulantien ympäristön asemakaavoittamattomalle alueelle suunniteltu pientaloalue ja virkistyaalue

– hyväksymispäätös syyskuu 2021, josta on valitettu Turun hallinto-oikeuteen

 Harkkionmäki (Haarla)

– pientalotarjonnan lisääminen Haarlan kaupunginosaan

– sijoitttuu alueelle Haarlahdentie, Harkkiontie, Niittymäentie, Tammistontie

– kaava valtuustoon joulukuussa 2022

– voimaantulo joulukuu 2023

Haarlanlahti

– sijainti Tammistontie eteläpuolella

– pientaloaluetta ja virkistysalueita

– luonnos maaliskuu 2026

Kaistarniemi III jatko

– sijainti Kaistareenkatu, Ahvenapolku, Kaistaranta

– pientaloasutuksen täydentäminen, kesämökkien rakennuspaikkojen osoittaminen ynpärivuotiseen asumiseen sekä saattaa alue kunnallistekniikan piiriin

– hyväksyminen helmikuu 2023

Papinsaarenkatu

– Papinsaarenkadun varren pientaloasutuksen täydentäminen

– alueeseen liittyy erimielisyyksiä vesihuollon järjestämisestä

– voimaantulo huhtikuu 2023

Koonnut Eira Saari, muokannut Jukka Oksa